Foreldre er rollemodeller for barna sine og det er forbausende hvor godt uttrykket «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør» passer på mange voksne når det kommer til alkohol.

Barn og voksne er på mange felles arenaer hvor alkohol er en av ingrediensene. Familieselskaper, bryllup og jule-og nyttårsfeiring for å nevne noen.
Den viktigste jobben for å få ungdom til ikke å drikke gjøres hjemme.

Et av rådene derfra er å tenke igjennom egne alkoholvaner.

Jeg har også erfaring med feiring, barn og alkohol og jeg har tatt en viktig samtale med mine barn og spurt dem blant annet om hva som er verst med foreldre som drikker der det er barn til stede. Noen av svarene jeg fikk er som tatt ut fra læreboka, det vil si Helsedirektoratet: «Det er flaut når foreldre drikker, barn kan bli redde og engstelige av foreldrenes drikking og foreldre kan ikke hente deg hvis de har drukket alkohol».

Barn og unge trenger tilstedeværende voksne som ser dem klart og tydelig og bekrefter dem. Alkohol legger et filter på denne kommunikasjonen og kan gi pinlige og leie øyeblikk. Det er ikke store endringer som skal til fra voksne før det kan bli riktig så utrivelig.
«Jammen, jeg drikker alltid med måte», er det mange som sier. Denne jula kan du heller si «Ikke på noen måte».

God, hvit jul ønskes deg.

Kristin Sundet er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Hun jobber til daglig som helsesykepleier (helsesøster) I Drammen kommune. På fritiden er hun frivillig i Røde Kors. Hun er drammenser, oppvokst på Konnerud, og bor nå på Gulskogen. Hun har store barn selv, men har også et stort hjerte for andres barn.