Generasjon prestasjon. Du har helt sikkert hørt betegnelsen mange ganger før. Den er ment å fange opp at mange av dagens ungdommer opplever at de ikke bare skal være bra nok, men best.