Storbritannia er på vei ut av EU ser det ut til, og noen mener at det er nokså hjerneløst. Hvis vi ser på aldersfordelingen i velgermassen, er det imidlertid en markant forskjell mellom eldre og yngre velgere. Det var de eldste som ville ut. De yngre ville bli. Kan hjernens utvikling ha spilt en rolle?