For noen uker siden besøkte jeg en europeisk storby hvor det å være menneske og det å disponere egen bolig, betraktes som to sider av samme sak. Allerede i 1919 innførte denne byen, Wien, en særskilt skatt på 0,5 prosent for alle byens innbyggere. Siden har skatten uavkortet gått til å finansiere kanskje verdens beste storbyboligpolitikk, hør bare: