Årets valg var som kjent det første for nye Drammen. Dermed er det vanskelig å sammenligne årets resultater med tidligere valg. Noe kan man kanskje få til ved å legge sammen resultatene fra tidligere valg i de tre gamle kommunene, men i tillegg kommer en ny politisk dynamikk og nye politiske saker som har oppstått på grunn av sammenslåingen til en kommune.