Den gjør masse ugagn og vondt, på helt absurde tider og steder, og ikke bryr den seg om at den forverrer angsten min heller.