Det sies at det går fortere og fortere med alt mulig og at gamle strukturer og meningsfellskap brekkes opp og settes sammen på nytt, og igjen på nytt (for det er jo det vi har sosiale medier til). Dette kan vi vel ikke være imot, for dette er jo dynamisk, flytende og kontinuerlig omformbart, og i våre digitale, populistiske tider må vi være fremoverlente for å kunne henge med. Jo, det er tøft å følge med nå, når til og med gamle partistrukturer kollapser, partier vi trodde var avleggs blåser seg opp og bruser med fjærene og nye aksjonsgrupper danner én-sakspartier eller de går i tog.