For vi har «gitt bort» en god del, gjennom rivning eller mer eller mindre kunnskapsløse og billige ombygginger.