I forrige spalte skrev jeg om modernistiske boligblokker, slik vi ser dem på Fjellområdet i Drammen. Og på Fjell stemmer alt – ideologi og praksis er i balanse. Men dessverre er det ikke slik alle steder. Det hjelper ikke med verdensberømte arkitekter, suverene grunnplaner og prisbelønnede anlegg. Mange ganger går det så radikalt feil, så mange ganger kolliderer arkitekter og planleggeres utopier med behovene og livene til dem skal bo der, at dynamitt og rivningskuler er eneste løsning.