Byplanlegging er vanskelig, svært vanskelig. Ikke bare må man forholde seg til et konglomerat av forskjellige grunneiere, det er topografi, eksisterende bebyggelse, tilstedeværelsen av investeringsvillige utbyggere (eller mangel på sånne) og selvfølgelig behovet for bevaring av verneverdige hus og deres umiddelbare bymessige omgivelser. De nære omgivelsene må alltid tas med i vurderingene. Noen ganger er omgivelsene helt avgjørende for hvorvidt man skal bevare eller tillate store endringer i eksteriør - eller til og med gi rivningstillatelse.