Noe av det mest oppløftende de siste årene har vært at stadig flere er opptatt av bygningsvern. Dette er et resultat av de synlige tegn på at bygninger er kulturuttrykk som står ute om natten, og i vårt skiftende klima der det i århundrer har vært årstider med radikalt skiftende miljø for en bygnings trivsel. Dette gjentar seg hvert år. Mye regn, snø, store temperaturskifter, sol og vind, alt dette påvirker og bryter ned bygningers fysikk. I tillegg krever byutvikling og endringer i samfunnsstruktur og livsform at bygninger må skifte funksjon (fra gedigen privatbolig til kontorer, fra fabrikk til restaurant eller shoppingsenter, fra skolestue til barnehave osv.). Eller at byutviklingen simpelthen krever at det rives for å gi plass til en mer ordnet eller funksjonell bystruktur. Disse funksjonsendringene gir nødvendigvis ikke negative resultater, noen ganger vil fabrikkeierens hjem gi pondus til advokatfirmaet eller regnskapsbyrået som flytter inn og da brukes både penger og kunnskap til oppussinrfgen.