Næringsvekst2020 og Drammen Works, næringspolitikken til Drammen får kampanjer og omdømmehjelp, men det er granskingsrapportene som hjemsøker byggesaksavdelingen.