Næringsvekst2020 og Drammen Works, næringspolitikken til Drammen får kampanjer og omdømmehjelp, men det er granskingsrapportene som hjemsøker byggesaksavdelingen.

Tirsdag 27. august behandler formannskapet Ole Hovengens varslinger mot administrasjon og byggesaksavdelingen i kommunen. Innstillingen har et tjuetalls vedlegg inkludert rapporter fra PwC, BDO, KS-Advokatene og Buskerud kommunerevisjon.

Gransking kan være et effektivt redskap, men av og til skal det mer enn en gransking eller advokatvurdering til for å bli enige.

Slik som her. Rapportene så langt har fastslått at det ikke foreligger grunnlag for Hovengens påstander. Nå skal formannskapet ta stilling til om det trengs flere rapporter.

Det er selvsagt gode grunner til å ta Hovengens bekymringer på alvor. Både han og hans kone Hilde Hovengen har vært gode og kritiske røster i kommunens kontrollutvalg. Og i etterpåklokskapens lys burde antagelig Hovengens bekymringer vært bredere undersøkt i 2013.

Det kan ha vært en grunn til at Ole Hovengens varsling er blitt såpass bredt undersøkt. For innholdet i seg selv er ikke så konkret og begrunnet at det gir grunnlag for bruk av et så inngripende redskap. Gransking skyver oppmerksomheten vekk fra arbeidsoppgavene og skaper utrygghet i et arbeidsmiljø.

Dette er også en varsling med noen problematiske sider.

Ole Hovengen har varslet om gjengjeldelser og en pågående ukultur i administrasjonen og byggesaksavdelingen. Det skal visst være innbyggeren og privatpersonen Ole Hovengen som har varslet. Ikke kontrollutvalgsmedlemmet. Eller Frp-politikeren.

Det er imidlertid vanskelig å forstå.

Ser vi bort fra gjengjeldelsespåstandene i varselet til Hovengen, har de fleste av hans varslingstemaer vært behandlet av kontrollutvalget og tatt opp i møter og utredninger som Hovengen har vært en aktiv del av.

Å innta slike relativt generelle, men alvorlige påstander under varslingsinstituttet er ikke uproblematisk. Spesielt ikke når Hovengen utbroderer disse med en ganske fet penn på Facebook. Dermed ble varslingen også en arbeidsmiljøsak for byggesaksavdelingen. For dem som arbeider der, er det nemlig vanskelig å skille innbyggeren Hovengen fra kontrollutvalgsmedlemmet og politikeren Hovengen. Var det en kunde eller var det arbeidsgiver som varslet?

Når ting blir vanskelig å enes om internt, er det lett å gå ut av huset for å få svar.

Advokater og konsulenter gir gjerne sitt bidrag. Det er imidlertid ikke alltid de kan gi deg de svarene du trenger. Eller ønsker deg.

Derfor blir det lett parodisk når PwC blir bedt om å finne ut om Kommuneadvokaten brøt taushetsplikten under et kontrollutvalgsmøte i 2016. Og svaret fra PwC er at spørsmålet ikke kan besvares fordi PwC ikke vet hva som ble sagt i møtet. Svaret fra PwC hadde nesten 20 vedlegg.

Eller når Buskerud kommunerevisjon bruker over 730.000 kroner på å oppsummere hvordan Hovengens påstander til nå har vært behandlet. Med forbehold om at de ikke ville vurdere realiteten i forholdene det var varslet om.

Kontrollutvalgsleder Andreas Brandt presiserer at dette har vært vel anvendte penger. At kontrollutvalget har fått i oppdrag av bystyret å snu hver stein.

La meg som gammel gransker få lov til å si at å snu hver stein vil være både dyrt, unødvendig og på andre måter kostbart.

Byggesaksavdelingen vil i så fall hjemsøkes av granskere og advokater i lang tid fremover. Det er bare å sette av penger i budsjettet.

For det er som regel nok steiner å snu.

Men ikke forvent avklaringer eller enighet. Og fremfor alt, ikke forvent en effektiv og produktiv byggesaksavdeling.

Og det er noe Nye Drammen virkelig trenger.

Vi trenger en motivert, flink og attraktiv byggesaksavdeling med estetisk og juridisk kompetanse som brukes til å bringe byen fremover. Som tar tak i viktige utfordringer både for bolig og næring.

Og vi trenger vi et kompetent og godt kontrollutvalg. Som fører tilsyn med kommunen og sørger for at det settes opp systemer som sikrer at kommunen arbeider effektivt og i tråd med vedtak, lover og regler.

Brandt forsikrer om at kontrollutvalget i Drammen fungerer knirkefritt. Sett utenfra ser ikke behandlingen av disse sakene helt slik ut.

Referatene fra møtene i kontrollutvalget gir et slags merksnodig bilde av at det har dannet seg to fraksjoner. H, Ap og SV i den ene og Sp, Frp og MDG i den andre fraksjonen. Tre stemmer i hver fraksjon.

Slik bør vi ikke ha det.

Det blir viktig for Nye Drammen å få på plass et kompetent og godt kontrollutvalg. Det vil bidra til at Nye Drammen blir en foregangskommune på verdiskaping, tjenesteproduksjon og effektiv drift.

Dette må de politiske partiene ta tak i sammen.

***

Oppdatering 30 august:

I formannskapets den 27. august ble beslutningen at varslingen til Ole Hovengen skrinlegges. I stedet besluttet formannskapet at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av hvordan ansatte i kommunen er blitt ivaretatt i denne prosessen. Vedtaket ble fattet mot stemmene til Frp, Senterpartiet og varaordfører Yousuf Gilani.

Knut Erik Friis er journalist og medstifter av nyhetsmagasinet dipr.no. Han var frem til 2017 partner i PwCs granskingsavdeling. Før det arbeidet han i etterretnings- og etterforskningsavdelingen på KRIPOS.