Det første valget i Nye Drammens kommunestyre er gjennomført. Onsdag ettermiddag var opptellingen ferdig og oversikten over den nye kommunens 57 folkevalgte representanter er klar.

Drammen er blitt grønnere med gode resultater for MDG og Sp og mer bilvennlig med sterke resultater for Nei til Bomring.

Det politiske Drammen er også blitt yngre med hele fem partigrupper med en medianalder under 45 år:

MDG (37 år)

SV (39 år)

V (42 år)

Sp (43 år)

Ap (43 år)

Det er ganske oppsiktsvekkende. Og det setter også vår nokså dystre artikkel om de eldres makt over de unge i et nytt lys. Vi tegnet bildet av en av en ulmende generasjonskamp der antall velgere over 67 år vokser nesten åtte ganger raskere enn de yngre velgerne. En utvikling der ikke bare andelen eldre øker, men der vi eldre er bedre representert på demokratiets mange arenaer. For eksempel ved å bruke stemmeretten vår. Og ved at vi stemmer på eldre kandidater.

Flere av partiene stilte med ganske mange eldre kandidater. Ta for eksempel Høyre i Drammen. Dersom de 15 øverste på Høyres liste hadde blitt valgt inn, ville gruppen hatt en medianalder på 59 år.

Velgerne prioriterte det annerledes. Eksempelvis ved å stemme opp 26 år gamle Christina Højer Mørkve (bilde) til fast plass.

Høyres representanter har, etter personstemmer og slengere, kommet ned i en medianalder på 49 år. Bare Nei til Bomring, Frp og KrF har eldre grupper.

Nye Drammen stiller nå med et relativt ungt politisk mannskap med en medianalder på 47 år. Grunnen til at jeg bruker medianalder, og ikke gjennomsnitt, er at medianen gir et bedre bilde av tendensen, mens gjennomsnitt gir ytterpunktene stor kraft.

Personstemmer og slengere har ikke bare forynget mannskapet. Det har også gjort det mer representativt mellom by og land. Valglistene så ut til å gi Nedre Eiker og Svelvik en ganske kraftig overrepresentasjon i det nye kommunestyret. Dette er nå jevnet ut. Resultatet speiler bedre hvor folk bor, men med en viss, og kanskje sunn, kvotering på vegne av Svelvik.

Kommunestyret er blitt ganske hvitt. Kun 12% av de folkevalgte har en annen bakgrunn enn norsk. Her er kommunestyret rett og slett ikke representativt og må ta seg sjøl i nakken. Drammen må klare å ta med seg den tredjedelen blant oss som har innvandrerbakgrunn. Det er rett og slett en forutsetning for verdiskapning.

Kanskje det er et godt tegn at det er et ungt forbund som skal gå løs på Nye Drammens store utfordringer for å skape ny vekst og fart.

Det er også balansen mellom de eldre og de unge.

De unge er fremtiden, også i Drammen.