Jeg takket ja til å bli spaltist fordi jeg tror dipr.no representerer en ny og viktig stemme i et mediebilde som av og til kan virke altfor hurtig og overfladisk.

Jeg tror måten samfunnsaktuelt stoff presenteres på i dag, ofte silet gjennom sosiale medier, gjør noe med oss.

Jeg tror det gjør noe med oss i så enormt stor grad at det påvirker verdensbildet, som for eksempel ved det amerikanske presidentvalget og ved Brexit. Men som ved alle ting, gjelder det å starte med seg selv.

Vi kan sannsynligvis ikke gjøre så mye i den amerikanske valgkampen, men vi kan være en bevisstgjørende stemme i vårt eget dagligliv. For å ta gode og informerte valg, både i eget liv og i et større politisk perspektiv, trenger vi kunnskap og innsikt.

Ved å gå i dybden og tenke mer i retning av «sakte» journalistikk, tror jeg dipr.no vil være et viktig lokalt bidrag.

Jeg forsker på epilepsi og hjerneutvikling, og arbeidet mitt dreier seg om mennesker og deres liv. Derfor er jeg naturligvis engasjert i det å være menneske, og alle historiene vi mennesker har.

Jeg er opptatt av hva det vil si å være ung og leve med kronisk sykdom og en følelse av annerledeshet.

Jeg er opptatt av frafall fra skole og utdanning, og at det skal være plass til alle. Jeg er opptatt av likeverd og inkludering, medmenneskelighet, omsorg og respekt.

Jeg brenner for styrken i helt vanlige folk, og at vi må lete etter den før vi peker på alt som skal repareres.