Du er ikke logget inn!

Vilkår og betingelser

Medlemskap

Ved å inngå medlemskap i dipr har du inngått avtale med Plan d AS organisasjonsnummer 922768331 (“dipr.no”). Gjennom ditt medlemskap får du adgang til alle sider og tjenester på dipr.no, samt våre apper som eventuelt utvikles. I tillegg vil det dekke adgang eller redusert pris til våre medlemsarrangementer.

Ditt medlemskap er knyttet til din personlige login via sosial brukerprofil. Du kan fritt bruke tilgangen på ulike enheter som for eksempel telefon, pc, tablet.

Betalende medlemmer kan gratis invitere ytterligere to husstandsmedlemmer til sitt medlemskap.

Fakturaer for betalt medlemskap er tilgjengelige via din personlige medlemsside på dipr.no.

Relevante lover og betingelser

Ved kjøp av medlemskap for privatpersoner gjelder våre standard salgsbetingelser og avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller dine viktigste rettigheter og plikter for handelen.

For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her .

Betaling

Medlemskap betales forskuddsvis per år eller måned og fornyes automatisk, inntil du velger å avslutte det. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

Når du tegner et medlemskap, aksepterer du samtidig at dipr.no løpende trekker et beløp tilsvarende prisen for det valgte medlemskap fra kontoen som du benyttet ved tegning av det opprinnelige medlemskapet. Du kan når som helst si opp medlemskapet. Se nærmere under punktet oppsigelse.

Vilkår og priser kan endres løpende. Endringer i priser vil dog alltid skje med 30 dagers varsel og meddeles medlemmer pr. mail eller via dipr.no.

Bli årsmedlem og få rabatt

Ved å velge årsmedlemskap blir månedsprisen lavere. Hvis du i dag er månedsmedlem, kan du når som helst endre ditt medlemskap til et årlig og vice versa.

Slik kan du betale

Du kan betale med Vipps, eller via faktura, hvis du er bedriftsmedlem.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra den dagen avtalen om tjeneste ble inngått. Angrerettsskjema er tilgjengelig for alle på signform.no. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema eller annen klar beskjed om dette til [email protected] Du betaler fra bestillingstidspunkt og frem til angreretten benyttes.

Mangler

Dersom dipr.no ikke er tilgjengelig over en viss periode og det skyldes forhold på dipr.no sin side, utgjør dette en mangel og refusjon ved at betalt medlemsperiode forlenges i henhold til nedetid.

Oppsigelse

Ditt medlemskap avsluttes fra din personlige side på dipr.no.

Manglende betaling

Hvis vi ikke kan belaste betaling fra ditt betalingskort vil vi deaktivere adgangen til dipr.no. Ved login vil du bli sendt videre til en side hvor du kan oppdatere betalingsinformasjon og ditt medlemskap. Etter fornyet betaling vil ditt medlemskap bli aktivisert.

Opphavsrett

Alt innhold på dipr.no og i diprapp tilhører Plan D AS ("dipr").

Enhver form for kopiering eller offentliggjørelse av diprs innhold er forbudt med mindre

  1. Det er sitater i henhold til lov om opphavsrett
  2. Det skjer i henhold til diprs policy for deling av artikler
  3. Dipr.no har gitt spesifikt samtykke

Kommersiell bruk av diprs innhold eller navn er ikke tillatt.

Ansvarsfraskrivelse

Dipr gjør sitt ytterste for at dipr.no og våre apper er tilgjengelige på alle tidspunkter. Vi påtar oss ikke ansvar for tap som skyldes tekniske feil, behandling av data i forbindelse med betaling eller tap påført på annen måte.

Lovvalg og tvisteløsning

Tvister eller krav løses etter norsk lov med Drammen tingrett som verneting.