«USN har en profil som jeg mener er bra, men som også kan videreutvikles. Jeg tror jeg har særlige forutsetninger som gjør at jeg kan ta USN videre», svarer Egil Trømborg over telefon på spørsmålet om hvorfor han søker topplederjobben på USN.

På Linkedin-profilen sin har Trømborg brukt overskriften “Innovative, strategic and strong technological leader». Han har en omfattende nasjonal og internasjonal karriere bak seg i næringslivet.

Der begynte han i Raufoss Automotive før han fortsatte videre til Norsk Hydro, SINTEF, UMOE Solar, Centrotherm (Tyskland), REC og Nordic NeuroLab AS.

Trømborg har en doktorgrad i materialteknologi fra NTNU i tillegg til studier ved Handelshøyskolen og ESCP Europe. I 2014 tiltrådte han ved OsloMet der han frem til juli i år var dekan ved Fakultet for Teknologi, kunst og design.

Han mener at hans erfaring, både fra akademia og fra næringslivet, gjør ham til en god rektorkandidat for fremtidens universitet.

«Jeg mener at nærhet til bedrifter og nærhet til organisasjonene er viktige for et universitet og jeg har noen tanker om hvordan det kan gjøres bedre enn i dag», sier Trømborg.

«Et universitet er noe vi har i fellesskap. Vi betaler for det gjennom skatteseddelen. Da er det viktig at universitetet leverer noe samfunnet trenger. Samfunnet endrer seg hele tiden, da må universitetet også endre seg, slik at det dekker nye behov», utdyper Trømborg.

54-åringen er den eneste på søkerlisten som er bosatt i drammensregionen.

Trømborg er født i Trondheim, men har bodd flere steder i Norge. De siste tolv årene har han vært drammenser. Han har mange tanker om hvordan digitaliseringen i praksis gjør verden, og dermed også universitetenes nedslagsfelt, større. Han mener det gjør at universiteter som USN må tenke annerledes, og gjerne mer ambisiøst:

«Jeg mener USN må ta i bruk digitale løsninger som gjør at åtte campus fremstår som en campus. Forutsatt at dette lykkes, gir det et fortrinn slik at USN kan ta en nasjonal rolle. Jeg tror i praksis denne utviklingen vil tvinge seg fram. I fremtiden vil det antakelig være sånn at du, gjennom arbeidsplassen eller hjemme, tar etter- og videreutdanning ved USN selv om du bor langt fra campus. Det dreier seg om å snu dagens utdanningsmodell. Vi må utvikle oss digitalt og bli nasjonale», sier Trømborg.

På søkerlisten finner du også navnet til nåværende rektor Petter Aasen. Han har hatt rektorstillingen på Høgskolen i Sørøst-Norge (universitetsstatus fra mai 2018) siden opprettelsen i 2016 og var før det rektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Petter Aasen ga til universitetstidsskriftet Khrono i september uttrykk for at han ville vurdere å søke dersom styret etterspurte hans kompetanse og erfaring. I utgangspunktet kan rektor kun sitte på åremål i to perioder, men det ble åpnet for at Aasen kunne søke:

«Vi har sjekket opp dette, og det er mulig med en ny periode siden det er blitt en annen institusjon», sa tidligere styreleder Rune Nilsen til Khrono.

Dersom Aasen får fornyet sitt åremål, vil han være 67 år når neste rektorperiode starter og dermed fylle 71 før utgangen av åremålet.

Det er forøvrig ingen kvinnelige kandidater på søkerlisten. I 2016 søkte nåværende dekan ved Campus Drammen, Heidi Kapstad. Hun har ikke søkt denne gangen.

Det utelukkes ikke at det kan dukke opp flere kandidater utenom søkerlisten. Styret har inngått avtale med et rekrutteringsbyrå rundt stillingen.

Tilsetting er planlagt i USNs styremøte den 21. november og med planlagt tiltredelse fra og med årsskiftet 2020.