«Fevangfamilien består av handelsgener. Vi har drevet med kjøp og salg i generasjoner. Dagligvarer, kjøtt og de siste årene eiendom. Det skal vi fortsette med. Nå selger vi en ekstra stor pakke og det åpner for å reinvestere», sier Ole Andreas Fevang på telefon. Han er daglig leder i familieselskapet Fevang AS.