«Fevangfamilien består av handelsgener. Vi har drevet med kjøp og salg i generasjoner. Dagligvarer, kjøtt og de siste årene eiendom. Det skal vi fortsette med. Nå selger vi en ekstra stor pakke og det åpner for å reinvestere», sier Ole Andreas Fevang på telefon. Han er daglig leder i familieselskapet Fevang AS.

Ole Andreas Fevang selger nå, men han er fortsatt entusiastisk til mulighetene i Drammen. Han mener det hele tiden dukker opp nye investeringsmuligheter.

Sammen med de tre brødrene sine, Bjarre Erling (60), Martin (52) og Lars B. Wessel (46), eier han eiendomsselskapet Fevang AS. Brødrene eier en femtedel hver. I tillegg hadde far, Børre Andreas Fevang, en femtedel frem til han døde 22. juni i år.

Nå selger de altså store deler av Bragernesporteføljen sin. Blant annet Sankt Olavsgate 2 der Fevang AS i dag har sine kontorer.

«Der har vi en leiekontrakt og ønsker å fortsette den, men vi har også andre eiendommer vi kan bruke», sier Fevang.

Fevang AS beholder en mindre, men fremdeles ganske stor, eiendomsportefølje gjennom selskapene Bjørnstjerne Bjørnsonsgate AS, Fevang Desiliteren AS og Nedre Storgate AS. Det omfatter blant annet eiendommer på Strømsø og Nedre Storgate 22.

«Har salget noen sammenheng med at det har kommet et nytt politisk regime som har markert høyere prioritering av vernehensyn?»

«Nei, det har overhodet ikke vært i tankene våre», sier Ole Andreas Fevang.

Han er åpen for at det kan finnes kjøpere som har kapasitet til å kjøpe alle disse eiendommene samlet.

«Dette må jo være det største eiendomssalget som er annonsert i Drammen?»

«Det er ganske stort, ja. Om det er det største, må jo meglerne svare på.»

Det er BNM Realist Eiendomsmegling som har fått oppdraget med å få solgt eiendommene.

«Jeg kan ikke erindre at det har vært en tilsvarende stor portefølje til samlet salg», sier Fredrik Smedaas. Han er en av meglerne som jobber med salget. Han har stor tro på at knutepunkt-beliggenheten på Bragernes kan være attraktiv.

Ifølge Smedaas er det et stort trykk i Oslo-området som skaper gode muligheter for områdene rundt. I det feltet utmerker Drammen seg med gode kollektivløsninger mot Oslo. BNM Realist har koblet seg sammen med Colliers for å sette sammen et lokalt-nasjonalt team som skal selge eiendommene.

Jørgen Ekker er en av meglerne som bistår fra Colliers. Han er sikker på at det kan finnes aktører der ute som kan kjøpe hele Bragernesporteføljen.

«Det er helt unikt at det selges så mye eiendom på Bragernes samlet. Her kan det være fond, lokale konstellasjoner eller nasjonale eiendomsaktører som kan ha interesse og kapasitet til å sikre seg dette samlet», sier han. Mange slike aktører har adresse i Oslo og derfor er Colliers koblet inn.

Petter Warloff Berger i næringsmeglerfirmaet Malling & Co har også hendene fulle med næringssalg på Bragernes. For tiden selger de HM-bygget på Torget på vegne av Exsentra Eiendom AS.

«Her er det innkommet bud og det pågår forhandlinger faktisk 'as we speak'», sier Berger.

Han ser et utviklingstrekk der lokale investorer selger seg ut og utenbys utviklere kommer inn. Han mener det på mange måter en positiv utvikling der det kommer inn nye måter å forvalte eiendommene på. Det gir helt nye muligheter.

Det lokale markedet for salg av næringseiendom er i god fart, forteller Berger. Så lenge du har gode produkter, er etterspørselen høyere enn tilbudet. Nå er altså et godt tidspunkt å selge på.

«Drammen opplever ikke så mye netto tilflytting for tiden, men det er god organisk vekst i selskaper som igjen øker etterspørselssiden for leie av kontorareal», sier Berger.

Utfordringen i Drammen har vært at byen ikke har hatt gode nok kontorobjekter, ifølge analyser Malling & Co har gjennomført. Etterspørselen er størst etter nye kontorer i nærheten av kollektivpunkt. Her er det nylig satt nye prisrekorder. Berger nevner DBC - Drammen stasjon Business Center. Kun 630 kvadratmeter med kontorer gjenstår av i alt 13.700 kvadratmeter i dette prosjektet som skal stå ferdig i første kvartal 2020.

Og om du lurte på det: En drøy halv milliard kroner er verdien på Bragernes-porteføljen til Fevang AS. Det mener i alle takstmann Bjørn Helmersen .

***

Her er eiendommene som selges (og beholdes):

Salget foregår gjennom salg av seks aksjeselskaper - her er hele oversikten over eiendommer som er til salg:

Selskap

Eiendom

Fevang Øvre Torggate AS

Hauges gate 9

Hauges gate 11

Sankt Olavs gate 6

Øvre Torggate 4

Øvre Torggate 8

Engene Eiendom

Hauges gate 24

Rømers vei 1

One Step AS

Øvre Strandgate 2

Børre Fevang AS

Sankt Olavsgate 2

Sankt Olavsgate 5

Sankt Olavsgate 9

Øvre storgate 3

Erik Børresens Allè 9 AS

Engene 23

Engene 25

Erik Børresens Allè 9

Rådhusgata 40

Rådhusgata 36

Rådhusgata 36B

Rådhusgata 38

Rosen 61AS

Rosenkrantzgata 61

Her er eiendomsporteføljen som beholdes i Fevang AS:

Selskap

Eiendom

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate AS

Austadgata 21/

C O Lunds gate 3

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 78

Fevang Desiliteren AS

Doktor Hansteins gate 26

Tollbugata 37

Tollbugata 39

Tollbugata 39B

Tollbugata 41

Nedre Storgate 22 AS

Nedre Storgate 22