Å være gründer, hva er egentlig det? Det er å gå fra puls til hjertestans. Fra angst til optimisme. Og tilbake.