Lørdag fortalte dipr.no fortellingen om konflikten mellom pensjonist Einar Stueflaten og Dag Andersen. Dag Andersen er mannen som 'bygde ut halve Mjøndalen'. I seks år har det vært unntakstilstand i Sameiet Arbeidergaten 34 - striden har stått om betaling av fellesutgifter fra Dag Andersens næringsseksjoner