Døde førsteetasjer. Tette fasader uten innganger og vinduer. Store hus med ryggen ut mot gaten. Høye, massive og billige pussfasader. Boder og trapperom ut mot gaten. Slik beskriver Anders Granli kvartalsutviklingen som preger Bragernes fra torget og nedover mot Brakerøya.