«At kommunen har vedtatt å bygge en ny bru betyr ikke nødvendigvis at de har forpliktet seg til det».