Her er vårt bidrag for å klare opp. Å bygge en ny bybru er ganske komplisert og det er mye vi ikke vet ennå.