Her er vårt bidrag for å klare opp. Å bygge en ny bybru er ganske komplisert og det er mye vi ikke vet ennå.

Regnestykket vårt går tilbake til juni 2018. Da la kommunen frem tre forslag til bybrukonsepter. Forslagene ble stilt ut på rådhuset og alle kunne gi tilbakemelding.

25. september 2018 ble det vedtatt å bygge ny bybru. Forslaget til Degree of Freedom, SAAHA, Knight Architects og Asplan Viak vant både hos juryen og politikerne.

I begrunnelsen sa juryen blant annet “Teamet har levert ei visuelt slående Bybru som vil fremstå som den mest betydningsfulle av bruene i elvelandskapet og gi assosiasjoner til klassiske bybruer”.

Den nye bybrua er per juni 2018 er beregnet til å koste 673 millioner kroner. Vi har ikke kalkylene, men ifølge byutviklingsdirektør Bertil Horvli er det prisen for en «komplett bru».

I regnestykket vårt er det egentlig bare en ting som er sikkert - det er kun en ørliten sjanse for at blir prislappen 673 millioner kroner .

Det er mye som kan og vil påvirke totalprisen.

Bunnforholdene i Drammens-elva, råvarepriser på metall, detaljprosjektering og kanskje noen nye løsningsvalg, konkurransesituasjon og anbudspriser, om det blir en kald vinter med is eller ikke is. Prisene stiger jevnt og trutt. I Bane NORs kalkyler for sin andel av arbeidet ser vi at prisene er justert opp fra i fjor til i år med tre prosent. Alt vil påvirke totalprisen

Derfor er det lagt inn en usikkerhet på pluss minus 40 prosent i prisestimatet.

En annen ting som vil påvirke Drammen kommunes del av regningen er hvor mye Bane NOR tar. Prinsippene er avklart. Bane NOR tar regningen for den delen av brua som går over sporområdet med noen tillegg. Det som ikke er sikkert er hvor stor del av totalregningen dette blir.

Den største usikkerheten ligger i arbeidet over elva. Der er det kommunens ansvar som gjelder. Så om totalprisen stiger så kan Bane NORs andel ligge nokså flatt.

Bane NOR har per juni 2019 levert et prisestimat på 92 millioner 2018-kroner for den delen av arbeidet som går direkte på bybrubygging. Da har vi tatt vekk gangbro over jernbanesporene, møblering på jernbanekaia og litt annet smårusk.

Bane NOR har noe lavere usikkerhet enn kommunen og er nede på pluss minus 20 prosent.

I tillegg er det foreslått en ny gangbru som koster 30 millioner kroner pluss moms. Det skal også utredes tiltak for kollektiv, gang og sykkel som ikke er priset ennå.

Så dersom vi legger de tallene vi har inn i et regneark blir totalsummene seende slik ut:

Totalpris

Andel

Bane NOR

Andel

Drammen

Gangbru

Pris kommune

Uten

moms

Lav

403 800 000

73 662 813

348 552 891

37500000

378 667 891

301 342 313

Middels

673 000 000

92 078 516

580 921 484

37500000

609 046 484

487 237 188

Høyt

942 200 000

110 494 219

813 290 078

37500000

841 415 078

673 132 063

Det er så langt vi kommer - prisen på brua havner et eller annet sted mellom 400 millioner og 950 millioner kroner. Og kommunens andel ligger mellom 300 og 700 millioner kroner dersom vi tar det for gitt at kommunen får momsfradrag.

For de som lurer på det: Bybrubrøken til Bane NOR havner et eller annet sted mellom en drøy femtedel og en knapp niendedel. Neppe en tredjedel.

***

  1. oktober 2019: Prisene beregnet for kostnader inklusiv gangbru er justert ettersom Bane NOR har anslått de bidrar med 7,5 mnok til midlertidig gangbru.